Get Adobe Flash player

 

นายพยุง  โพธิ์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา

...การจัดการศึกษา...

..สนับสนุนการเรียน..

....สถิติผู้เข้าชม.....

135380
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
เยี่ยมชมทั้งสิ้น
98
239
337
134024
1734
4861
135380
Your IP: 34.229.24.100
Server Time: 2019-07-15 18:31:11

ระเบียบโรงเรียนภูเรือวิทยา

ว่าด้วยการแต่งกายและความประพฤติของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๖

          อาศัยอำนาจตามความในกฎกระทรวง ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา   ดังนั้นโรงเรียนจึงวางระเบียบให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง ไว้ดังต่อไปนี้

          ข้อ ๑ ระเบียบ โรงเรียนภูเรือวิทยา ว่าด้วยการแต่งกายและความประพฤตินักเรียน

พ.ศ. ๒๕๕๓

          ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

การแต่งกายของนักเรียน

ก. นักเรียนชาย

          ๑. กางเกงผ้าสีกรมท่าทรงสบายไม่ฟิตจนน่าเกลียด ขาสั้นเพียงเข่า สั้นกลางลูกสะบ้าประมาณ

๕ ซ.ม. เมื่อยืนตรงส่วนกว้างของขากางเกงห่างจากขา ตั้งแต่ประมาณ ๘ - ๑๐ ซ.ม. ตามส่วนของขาปลายขาพับชายเข้าข้างในกว้าง ๖ ซ.ม. ผ่าตรงหน้ามีกระดุมหรือซิปซ่อนไว้ข้างใน มีกระเป๋าตรงตะเข็บข้างๆ ละ ๑ กระเป๋า ไม่มีกระเป๋าหลัง หรือที่อื่นอีก รอบขอบเอวมีหูสำหรับร้อยเข็มขัด เวลาสวมให้ทับชายเสื้อไว้

          ๒. เสื้อแบบเชิ้ตคอพับผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางเกินควร

     ๒.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเสื้อแบบเชิ้ตคอพับ ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางเกินควร   ผ่าอกตลอด สาบที่อกเสื้อกว้าง ๔ ซ.ม. ใช้กระดุมสีขาวกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ ซ.ม. แขนสั้นเพียงข้อศอก มีกระเป๋าติดราวนมด้านซ้าย   ๑ กระเป๋า ขนาดกว้าง ๘ - ๑๒ซ.ม. และลึกตั้งแต่ ๑๐ - ๑๕   ซ.ม. ระดับเหนือราวนมขวา ปักอักษรย่อชื่อโรงเรียน ภ.ร.ว. และหมายเลขประจำตัวนักเรียนพร้อมทั้ง ปักเครื่องหมายประจำชั้นบนอักษรย่อชื่อโรงเรียน ด้วยด้ายสีน้ำเงิน ตามระดับ คือ ม.๑ = ๑ ดาว ม.๒ = ๒ดาว ม.๓ = ๓ ดาว ระดับเหนือราวนมซ้าย   ปักชื่อ – นามสกุล   ตามแบบโรงเรียนกำหนดด้วยด้ายหรือไหมสีน้ำเงิน

   ๒.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเสื้อแบบเชิ้ตคอพับ ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางเกินควร   ผ่าอกตลอด สาบที่อกเสื้อกว้าง ๔ ซ.ม. ใช้กระดุมสีขาวกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ ซ.ม. แขนสั้นเพียงข้อศอก มีกระเป๋าติดราวนมด้านซ้าย ๑ กระเป๋า ขนาดกว้าง ๘ - ๑๒ซ.ม. และลึกตั้งแต่ ๑๐ - ๑๕ ซ.ม. ระดับเหนือราวนมขวา ปักอักษรย่อชื่อโรงเรียน ภ.ร.ว. และหมายเลขประจำตัวนักเรียน   ระดับเหนือราวนมซ้าย ปักชื่อ – นามสกุล   ตามแบบโรงเรียนกำหนดด้วยด้ายหรือไหม สีน้ำเงิน และปกคอเสื้อด้านขวา ปักเครื่องหมายประจำชั้นด้วยด้ายสีแดง

ตามระดับ คือ ม.๔ = ๑ ดาว ม.๕ = ๒ดาว ม.๖ = ๓ ดาว
    ๓. เข็มขัด
ใช้เข็มขัดหนังสีดำ ขนาดกว้าง ๓ – ๔ ซ.ม. ตามส่วนขนาดของตัวนักเรียน หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงิน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่มีกลัดอันเดียว มีปลอกหนังสีเดียวกับเข็มขัด ๑ ปลอก สำหรับสอดปลายเข็มขัด และห้ามตัดปลายเป็นชายธง

          ๔. รองเท้าใช้รองเท้าผ้าใบสีดำหุ้มส้นชนิดผูกเชือก ไม่มีลวดลาย ส้นเตี้ย ถุงเท้าสีขาวล้วนไม่พับ

          ๕. ทรงผม อนุญาตให้นักเรียนตัดสั้นเกรียนหรือไว้ยาวรองทรงสูงได้ ห้ามใช้น้ำมันหรือเจล

          ๖. การสวมใส่เครื่องแต่งกายในวันที่เรียนวิชาพลศึกษาและทุกวันพุธนักเรียนทุกคนต้องแต่งกาย

ชุดพลศึกษาของโรงเรียน และแต่งชุดกิจกรรมในวันที่โรงเรียนกำหนด

          ๗. กระเป๋าหนังสือให้ใช้เป้สีดำล้วนมีตราโรงเรียน มีขนาดรูปแบบตามที่สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน         ภูเรือวิทยาจำหน่าย

 

ข. นักเรียนหญิง

          ๑. เสื้อใช้ผ้าสีขาวเกลี้ยงไม่บางเกินควร แบบของเสื้อต่างกันตามระดับของนักเรียนดังกล่าว คือ

                   ๑.๑ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นเสื้อแบบคอพับในตัว ลึกพอสวมศีรษะได้สะดวก สาบตลบเข้าข้างใน ส่วนบนของสาบให้ใหญ่พอแบะคอแล้วไม่เห็นตะเข็บข้างใน มีปกขนาด ๑๐ ซ.ม. ใช้ผ้าสองชั้นแบบเข้าถ้ำ แขนยาวเพียงเหนือข้อศอก ปลายจีบเล็กน้อย ประกอบด้วย ๒ ชั้น กว้าง ๓ ซ.ม. ความยาวของตัวเสื้อวัดจากข้อมือขึ้นมาเมื่อยืนตรง ระยะตั้งแต่ ๓-๔ ซ.ม. ชายขอบเสื้อด้านล่างมีรอยพับไม่เกิน ๓ ซ.ม. กระเป๋าตัดตอนล่างด้านขวาผูกคอด้วยกรมท่า ใช้สวมทับกระโปรง ระดับเหนือราวนมขวา ปักอักษรย่อชื่อโรงเรียน ภ.ร.ว. และหมายเลขประจำตัวนักเรียนพร้อมทั้ง ปักเครื่องหมายประจำชั้นบนอักษรย่อชื่อโรงเรียน ด้วยด้าย   สีน้ำเงิน ตามระดับ คือ ม.๑ = ๑ ดาว ม.๒ = ๒ดาว ม.๓ = ๓ ดาว ระดับเหนือราวนมซ้าย   ปักชื่อ – นามสกุล   ตามแบบโรงเรียนกำหนดด้วยด้ายหรือไหมสีน้ำเงิน และควรสวมเสื้อทับข้างใน

          ๑.๒ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใช้เสื้อแบบคอเชิ้ตผ่าอกตลอดที่อกเสื้อทำเป็นสาบตลบเข้าข้างใน กว้าง ๓ ซ.ม. มีกระดุมแบบสีขาว ๓ เม็ด แขนยาวเพียงเหนือศอก ต้นแขนและปลายแขนจีบเล็กน้อยเย็บทับบนกลีบ ชายเสื้อไว้ในกระโปรง ระดับเหนือราวนมขวา ปักอักษรย่อชื่อโรงเรียน ภ.ร.ว. และหมายเลขประจำตัวนักเรียน   ระดับเหนือราวนมซ้าย   ปักชื่อ – นามสกุล   ตามแบบโรงเรียนกำหนดด้วยด้ายหรือไหมสีน้ำเงิน และปกคอเสื้อด้านขวาปักเครื่องหมายประจำชั้นด้วยด้ายสีแดง ตามระดับ คือ ม.๔ = ๑ ดาว             ม.๕ = ๒ ดาว ม.๖ = ๓ ดาว และควรสวมเสื้อทับข้างใน

          ๒. กระโปรงใช้ผ้าสีกรมท่า เกลี้ยง ไม่มีลวดลาย มีแบบลักษณะดังนี้

                   กระโปรงธรรมดา ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นกลีบข้างละ ๓ กลีบ หันกลีบออกทางด้านนอกเย็บทับบนกลีบ เว้นระยะตรงกลางพองาม ความยาวเพียงใต้เข่า ๑ ฝ่ามือ

๓. เข็มขัดเฉพาะนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เข็มขัดหนังสีดำ กว้างตั้งแต่ ๓-๔ ซ.ม.

หัวเข็มขัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชนิดหัวกลัด ใช้หนังหรือผ้าสีดำหุ้ม มีปอกหนังหรือผ้าสีเดียวกับเข็มขัดใช้คาดทับกระโปรง

          ๔. รองเท้าใช้รองเท้าหนัง หุ้มปลายเท้า ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน ๒ ซ.ม. ถุงเท้าสีขาวล้วนไม่บางจนเกินไปและพับขอบ

          ๕. ทรงผมอนุญาตให้นักเรียนตัดสั้นหรือไว้ยาวก็ได้ ถ้ามีความประสงค์ไว้ยาวให้มัดรวบให้เรียบร้อย โดยมัดด้วยริบบิ้นสีดำหรือน้ำเงินเท่านั้น ห้ามดัด สับ ซอย หรือเปลี่ยนสีผมเด็ดขาด

          ๖. การสวมใส่เครื่องแต่งกายในวันที่เรียนพลศึกษาและทุกวันพุธ   ให้นักเรียนแต่งกายชุดพลศึกษาของโรงเรียน และแต่งชุดกิจกรรมในวันที่โรงเรียนกำหนด

          ๗. กระเป๋าหนังสือให้ใช้เป้สีดำล้วน มีตราโรงเรียน มีขนาดและรูปร่างตามที่สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนภูเรือวิทยาจำหน่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


โรงเรียนภูเรือวิทยา  อ.ภูเรือ  จ.เลย 42160  Tel & Fax. 042-899432