Get Adobe Flash player

 

นายพยุง  โพธิ์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา

...การจัดการศึกษา...

....สถิติผู้เข้าชม.....

127959
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
เยี่ยมชมทั้งสิ้น
40
37
206
126653
2264
2687
127959
Your IP: 54.87.61.215
Server Time: 2019-05-22 15:01:54

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

ลำดับ ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง

วุฒิ

การศึกษา

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

( พ.ศ.)

รอบปี
นายอดุลย์ ศรีแสงรัตน์ ครูใหญ่ ค.ม. ๑๕๑๗ – ๒๕๒๕
นายสมิต   บุดดา อาจารย์ใหญ่ กศ.ม. ๒๕๒๕ –๒๕๓๕ ๑๐
นายโยง   จันทรากุลนนท์ อาจารย์ใหญ่ กศ.ม. ๒๕๓๕ – ๒๕๓๘
นายสิน   โสรัจจะ ผู้อำนวยการ ค.บ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๐
นายสมิต   บุดดา ผู้อำนวยการ กศ.ม. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๓
นายจีระศักดิ์ ยายืน ผู้อำนวยการ กศ.ม. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๕
นายทินกร นนทการ ผู้อำนวยการ กศ.ม. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๔
นายรังสรรค์ ศึกรักษา ผู้อำนวยการ ปร.ด. ๒๕๕๔– ๒๕๕๙
นายเจริญ  จันทศร ผู้อำนวยการ กศ.ม. ๒๕๕๙– ๒๕๖๑  ๒
นายพยุง  โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการ กศ.ม. ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


โรงเรียนภูเรือวิทยา  อ.ภูเรือ  จ.เลย 42160  Tel & Fax. 042-899432