Get Adobe Flash player

 boss5

นายเจริญ  จันทศร

ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา

...การจัดการศึกษา...

....สถิติผู้เข้าชม.....

092186
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
เยี่ยมชมทั้งสิ้น
38
141
997
90814
1470
1936
92186
Your IP: 54.221.76.68
Server Time: 2017-12-16 14:47:07

         นโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

          ๑. ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพนักเรียน

          ๒. ส่งเสริมเฝ้าระวังระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแก้ปัญหาสุขภาพของนักเรียน

. ส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ

. ส่งเสริมคุ้มครองผู้บริโภคคนโรงเรียน

. ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแก่นักเรียนและชุมชน โดยโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง

. ส่งเสริมสุขภาพจิตและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

. เร่งพัฒนาระบบการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

. ส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน

. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพนักเรียนบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน

๑๐. ส่งเสริมและจัดให้มีลานกีฬาเพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนได้ออกกำลังกาย

๑๑. ส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคและจัดกิจกรรมรณรงค์โรคติดต่อที่สำคัญในโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


โรงเรียนภูเรือวิทยา  อ.ภูเรือ  จ.เลย 42160  Tel & Fax. 042-899432