Get Adobe Flash player

 boss5

นายเจริญ  จันทศร

ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา

...การจัดการศึกษา...

....สถิติผู้เข้าชม.....

110489
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
เยี่ยมชมทั้งสิ้น
49
48
197
109991
934
1311
110489
Your IP: 54.161.71.87
Server Time: 2018-09-19 18:51:12

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนภูเรือวิทยา

  samit
นายสมิต บุดดา 
ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
 
charean
นายเจริญ  จันทศร  
ผูอํานวยการโรงเรียน
กรรมการและเยลขานุการ
teang
นายเที่ยง ผดุงโกเม็ด
ผูแทนองคกรชุมชน
กรรมการ 
pratuang
นางประเทือง  มิคะมา
ผูแทนครู
กรรมการ 
satit
นายสถิต  ศรีบุรินทร์ 
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรรมการ
rujilapa
นางรุจิภารัตน เหลาแสง
ผูแทนศิษยเกา
กรรมการ
komin
นายโกมินทร์  พลเตชา
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
 nujeang
นายหนูเจียง สุธงษา  
ผูทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ
yongyut
พ.ต.ท.ยงยุทธ  ชูประทุม 
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
mali
นายมลิ  ไร่พริก 
ผูทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ
 prirada
นางไปรยดา  สุธงษา
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
suriya
นายสุริยา  คำมา 
ผูแทนผู้ปกครอง
กรรมการ
blank
พระอธิการ ดร.สราวุฒย์ ปญญาวุทโฒ 
ผูแทนองค์กรศาสนา 
กรรมการ
blank
นายณัฐธนัน สีทาสังข์ 
ผูทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ
   blank
นายพิเศษ  ศรีบุรินทร์
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

 

 

 

 

 


โรงเรียนภูเรือวิทยา  อ.ภูเรือ  จ.เลย 42160  Tel & Fax. 042-899432