Get Adobe Flash player

 

นายพยุง  โพธิ์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา

...การจัดการศึกษา...

..สนับสนุนการเรียน..

....สถิติผู้เข้าชม.....

135367
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
เยี่ยมชมทั้งสิ้น
85
239
324
134024
1721
4861
135367
Your IP: 34.229.24.100
Server Time: 2019-07-15 18:30:10

การเพิ่มคะแนนความประพฤติ

          เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้กระทำความดี และสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน ทางโรงเรียน        ภูเรือวิทยาจึงได้กำหนดการเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียนขึ้น ( คะแนนความประพฤติที่ได้เพิ่มสามารถนำไปทดแทนคะแนนความประพฤติที่ถูกตัด )

เกณฑ์การเพิ่มคะแนนความประพฤติของนักเรียน

อันดับ พฤติกรรม เพิ่มคะแนน
เก็บสิ่งของได้แล้วนำมาแจ้งต่อโรงเรียน ๒๐
การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษโรงเรียน ๒๐
สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน  
 

๓.๑ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่างๆ ภายในโรงเรียน

- ได้รับรางวัลที่๑ (ดีเยี่ยม)

- ได้รับรางวัลที่๒ ( ดีเด่น)

- ได้รับรางวัลที่๓ ( ดี )


๒๐

๑๕

๑๐

 

๓.๒ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่างๆ ระดับเขตและจังหวัด

- ได้รับรางวัลที่๑ (ดีเยี่ยม)

- ได้รับรางวัลที่๒ ( ดีเด่น)

- ได้รับรางวัลที่๓ ( ดี )


๓๐

๒๕

๒๐

 

๓.๓ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่างๆ ระดับภูมิภาคและประเทศ

- ได้รับรางวัลที่๑ (ดีเยี่ยม)

- ได้รับรางวัลที่๒ ( ดีเด่น)

- ได้รับรางวัลที่๓ ( ดี )


๕๐

๔๐

๓๐

การให้ความร่วมมือในการสืบหาผู้กระทำความผิด ๓๐
ได้รับรางวัลจากการประกวดความสะอาดห้องเรียน ห้องเรียนดีเด่น ๑๐
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชั้น,หัวหน้าเวร,หัวหน้าเครือข่ายดีเด่น ๒๐
อื่นๆ   ( คณะกรรมการงานกิจการนักเรียนพิจารณา )  

หมายเหตุ     ๑. การขอเพิ่มคะแนน ครูหรือนักเรียนแจ้งที่ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

   ๒. ที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนพิจารณาตามความเหมาะสม

 ๓. การเพิ่มคะแนนต้องเพิ่มภายใน ๑ ภาคเรียน หลังการทำความดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


โรงเรียนภูเรือวิทยา  อ.ภูเรือ  จ.เลย 42160  Tel & Fax. 042-899432