Get Adobe Flash player

 boss5

นายเจริญ  จันทศร

ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา

...การจัดการศึกษา...

....สถิติผู้เข้าชม.....

092236
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
เยี่ยมชมทั้งสิ้น
88
141
1047
90814
1520
1936
92236
Your IP: 54.221.76.68
Server Time: 2017-12-16 14:58:51

 นโยบาย ๓ D

นโยบายการจัดการศึกษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ และต่อเนื่องไปคือ ๓D Decency Drung free Democracy คือ ๓ ด้าน (๓D) ได้แก่ ด้านประชาธิปไตย (Democracy) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug-Free)

. ด้านประชาธิปไตย (Democracy) มีความตระหนัก เห็นความสำคัญศรัทธา และเชื่อมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งรังเกียจการทุจริต และต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียง               

. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) มีคุณธรรมจริยธรรม ความดีงาม รู้ผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและยึดถือปฏิบัติอยู่ในวิธีชีวิต
          ๓. ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug-Free) รู้จักหลักเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


โรงเรียนภูเรือวิทยา  อ.ภูเรือ  จ.เลย 42160  Tel & Fax. 042-899432