Get Adobe Flash player

 

นายพยุง  โพธิ์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา

...การจัดการศึกษา...

....สถิติผู้เข้าชม.....

127982
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
เยี่ยมชมทั้งสิ้น
63
37
229
126653
2287
2687
127982
Your IP: 54.87.61.215
Server Time: 2019-05-22 15:08:30

บทลงโทษ

          เมื่อนักเรียนประพฤติตนผิดระเบียบ จะมีบทลงโทษ ๕ สถาน ดังต่อไปนี้

          ว่ากล่าวตักเตือน
                   
ใช้กับนักเรียนที่มีความผิดไม่ร้ายแรง ชี้แจงให้นักเรียนได้เข้าใจ ในผลเสีย ที่เกิดขึ้น หรือการงดเว้นปฏิบัติ

          ทำทัณฑ์บน
                   
ใช้กับนักเรียนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือระเบียบโรงเรียนภูเรือวิทยา ว่าด้วยการแต่งกายและความประพฤติของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ไม่เข็ดหลาบโดยทำเป็นหนังสือเชิญบิดา มารดาหรือผู้ปกครองมาทำบันทึกรับทราบความผิด และรับรองการทำทัณฑ์บน

          ตัดคะแนนความประพฤติ
                   
ให้เป็นไปตามระเบียบโรงเรียนภูเรือวิทยา ว่าด้วยการแต่งกาย และความประพฤติของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๖

          ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
                   
ใช้กับนักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ ๓๐ คะแนนขึ้นไป ใน ๑ ภาคเรียน

          การย้าย หรือให้ออกจากสถานศึกษา
                   
ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


โรงเรียนภูเรือวิทยา  อ.ภูเรือ  จ.เลย 42160  Tel & Fax. 042-899432