Get Adobe Flash player

 

นายพยุง  โพธิ์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา

...การจัดการศึกษา...

..สนับสนุนการเรียน..

....สถิติผู้เข้าชม.....

135342
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
เยี่ยมชมทั้งสิ้น
60
239
299
134024
1696
4861
135342
Your IP: 34.229.24.100
Server Time: 2019-07-15 18:27:33

การตัดคะแนนความประพฤติ

          เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการควบคุมความประพฤติของนักเรียน โรงเรียนภูเรือวิทยาจึงได้กำหนดคะแนนความประพฤติของนักเรียน ดังนี้

กรณีความผิด

ไม่เกิน

(คะแนน/ครั้ง)

หมายเหตุ
.การแต่งกาย    
.๑ ทรงผมผิดระเบียบแก้ไขโดยเร็ว ให้โอกาสแก้ไขไม่เกิน ๓ วัน
.๒ ทรงผมผิดระเบียบแก้ไขไม่ได้โดยเร็ว(ตัด,โกรก,ซอย,ย้อม,โกน) ๒๐ รายงานตัวประจำ
.๓ ไว้หนวดเครา จอน แก้ไขทันที ให้โอกาสแก้ไขไม่เกิน   ๑ วัน
.๔ เสื้อกางเกง กระโปง เข็มขัด ถุงเท้า รองเท้า คอซองผิดระเบียบ

ให้โอกาสแก้ไขไม่เกิน   ๑ วัน

.๕ มีหรือใช้เครื่องประดับมีค่าหรือไม่เหมาะสมต่อการเป็นนักเรียน ให้แก้ไขทันที
.๖ มีหรือใช้เครื่องสำอางเติมแต่ง ให้แก้ไขทันที
.๗ ไว้เล็บยาว เคลือบเล็บ ทาสีเล็บ ให้แก้ไขทันที
.๘ ที่คาดผม โบว์สีห้ามใช้ ยกเว้น     (สีดำ,สีน้ำตาล,สีกรมท่า) ให้แก้ไขทันที
.๙ กิ๊บสีห้ามใช้ ยกเว้น(สีดำ,สีน้ำตาล,สีกรมท่า) ให้แก้ไขทันที
.๑๐ สวมหมวก ยึดรับด้วยตนเองเมื้อครบ ๗ วัน
.๑๑ สวมแว่นตาที่ไม่ใช้แว่นสายตา หรือ กรอบสีฉูดฉาด ยึดและเชิญผู้ปกครองมา
.๑๒ ใช้นาฬิกาสีฉูดฉาดหรือกรอบสีหรือมีราคาสูงเกินไป ๑๐ ยึดและเชิญผู้ปกครองมา
.๑๓ สวมชุดพละศึกษาในวันที่ไม่มีการเรียนพละศึกษา ๑๐ รับด้วยตนเองภายใน ๗ วัน แก้ไขตามกรณี
.๑๔ เจาะใส่ตุ้มหู ผิดระเบียบหรือเจาะอวัยวะอื่นตามแฟชั่น ๒๐ แจ้งผู้ปกครองร่วมแก้ไขตามกรณี
.๑๕ สักเขียนลาย ติดสติกเกอร์ตามอวัยวะต่างๆ ๒๐ แจ้งผู้ปกครองร่วมแก้ไข
.๑๖ นักเรียนหญิงไม่สวมเสื้อซับใน อบรมแก้ไขตามกรณี
.๑๗ สวมเสื้อซับในสีฉูดฉาดหรือมีลวดลาย ๑๐ อบรมแก้ไขตามกรณี
     
.การเรียนและการร่วมกิจกรรมในโรงเรียน    
.๑ มาเรียนสาย ๑๐ อบรมแก้ไขตามกรณี
.๒ เข้าเรียน/เข้าแถว/เข้าประชุมช้ากว่าที่โรงเรียนกำหนด ๑๐ อบรมแก้ไขตามกรณี
.๓ หนีโรงเรียน/หนีแถว/หนีประชุม/ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกำหนดให้ ๒๐ อบรมแก้ไขตามกรณี
.๔ รบกวนผู้อื่นขณะที่มีการเรียน หรือไม่สนใจ การเรียนหรือกิจกรรมอื่นๆ ๑๐ อบรมแก้ไขตามกรณี
.๕ ใช้กระเป่านักเรียนผิดระเบียบ ๑๐ เชิญผู้ปกครองร่วมแก้ไข
.๖ ไม่มีสมุดแบบเรียนหรืออุปกรณ์การเรียน ๑๐ อบรมแก้ไขตามกรณี
.๗ ไม่ทำการบ้านหรือไม่ส่งงานครู ๑๐ อบรมแก้ไขตามกรณี
.๘ ไม่ไปรายงานตัวตามที่ครู หรือ ฝ่าฝืนคำสั่งครู ๑๐ อบรมแก้ไขตามกรณี
.๙ ทุจริตในการสอบ ๑๐ เชิญผู้ปกครองร่วมแก้ไข
     
. พฤติกรรมทางเพศและพฤติกรรมก้าวร้าว    
.๑ การทำอนาจาร แสดงอาการของความพอใจทางเพศเช่น โอบกอด จับมือถือแขน ๒๐ เชิญผู้ปกครองร่วมแก้ไข พิจารณาให้รับโทษขั้นสูง
.๒ ชายหญิงอยู่ในที่ลับตาสองต่อสอง ๒๐ เชิญผู้ปกครองร่วมแก้ไข พิจารณาให้รับโทษขั้นสูง
     
. พฤติกรรมก้าวร้าว ทะเลาะวิวาท    
.๑ ไม่แสดงความเคารพต่อครู ๑๐ อบรมแก้ไขตามกรณี
.๒ กลั่นแกล้ง ล้อเลียนผู้อื่น ๑๐ อบรมแก้ไขตามกรณี
.๓ กล่าวคำหยาบคาย ส่อเสียด ด่าพอ   เหน็บแนม ๑๐ อบรมแก้ไขตามกรณี
.๔ หมิ่นประมาทใส่ร้ายผู้อื่น ๒๐ อบรมแก้ไขตามกรณี
.๕ ก้าวร้าวผู้อื่นหรือบุพการีผู้อื่นด้วยกริยาท่าทางวาจาไม่สุภาพหรือด้วยลายลักษณ์อักษร ๕๐ พิจารณาให้รับโทษขั้นสูง
๔.๖ ก้าวร้าวต่อครู กระด้างกระเดื่อง ๕๐ พิจารณาให้รับโทษขั้นสูง
๔.๘ พกอาวุธ หรือเจตนาใช้วัสดุอื่นเป็นอาวุธ ๕๐ พิจารณารับโทษขั้นสูง
๔.๙   ทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือมีบาดแผล ๖๐ พิจารณารับโทษขั้นสูง
     
. อบายมุข    
.๑ เข้าไปในแหล่งอบายมุขหรือสถานที่ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน ๓๐ พิจารณารับโทษขั้นสูง
.๒ สูบบุหรี่หรือมีบุหรี่ จัดซื้อ จัดหา ๓๐ พิจารณาให้รับโทษขั้นสูง
.๓ ดื่มสุราหรือของมึนเมา ๕๐ พิจารณาให้รับโทษขั้นสูง
.๔ เสพหรือจำหน่ายสิ่งเสพติด ๕๐ พิจารณาให้รับโทษขั้นสูง
.๕ เล่นหรือมีอุปกรณ์การพนันทุกชนิด ๕๐ พิจารณาให้รับโทษขั้นสูง
.๖ มีสื่อลามกไว้ครอบครอง ๒๐ พิจารณาให้รับโทษขั้นสูง
     
. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน    
.๑ นำเครื่องวิทยุ เครื่องเล่นเกมโทรศัพท์มาโรงเรียน

๓๐

ยึดและเชิญผู้ปกครอง รับคืนเมื่อครบ ๒ เดือน
.๒ ลักทรัพย์ ฉ้อโกง กรรโชกทรัพย์ ๒๐ พิจารณาให้รับโทษขั้นสูง
.๓ จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถจักรยานนอกบริเวณโรงเรียน อบรมแก้ไขตามกรณี
.๔ เปิดไฟ เปิดพัดลม เปิดน้ำทิ้งไว้โดยไม่มีเหตุอันควร ๑๐ ตักเตือนแก้ไขตามกรณี
.๕ ขีดเขียน พ่นสีต่างๆ หรือทำให้ทรัพย์สิน ของผู้อื่นได้รับความเสียหาย

๑๐

แก้ไขตามกรณี
.๖ ใช้โทรศัพท์สาธารณะในโรงเรียนไม่ถูกการะเทศะ แก้ไขตามกรณี
.๗ การนำเงินจำนวนมากมาโรงเรียนโดยไม่มีเหตุผลอันควร แก้ไขตามกรณี
.๘ ประมาทเลินเล่อ ไม่ระมักระวังวางอุปกรณ์ไม่เป็นระเบียบ ๑๐ แก้ไขตามกรณี
.๙ เล่นกีฬาในที่ห้ามเล่น ๑๐ อบรมแก้ไขตามกรณี
     
. การรักษาความสะอาด    
.๑ สั่งน้ำมุก ถ่มน้ำลายไม่เป็นที่ อบรมแก้ไขตามกรณี
.๒ ทิ้งขยะไม่ป็นที่ อบรมแก้ไขตามกรณี
.๓ ไม่ทำเวรรักษาความสะอาดห้องเรียน อบรมแก้ไขตามกรณี
.๔ นำอาหารมารับประทานในห้องเรียน อบรมแก้ไขตามกรณี
     
. ความปลอดภัย    
.๑ ไม่สวมหมวกกันน็อกในขณะขับขี่รถมอเตอร์ไซต์

๑๐

แก้ไขตามกรณี

.๒ การนำพาบุคคลภายนอกเข้ามาโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต ๒๐ แก้ไขตามกรณี
     
. เอกสารและความผิดอื่นๆ    
.๑ ไม่พกบัตรประจำตัวนักเรียน อบรมแก้ไขตามกรณี
.๒ ปลอมลายมือชื่อผู้ปกครอง ๑๕ อบรมแก้ไขตามกรณี

.๓ แก้ไขเอกสารของโรงเรียนของผู้ปกครอง

หรือบุคคลอื่นหรือทำเอกสารปลอม

๒๐

อบรมแก้ไขตามกรณี

.๔ นำบุคคลอื่นแอบอ้างเป็นผู้ปกครอง ๒๐ พิจารณาให้รับโทษขั้นสูง
.๕ กล่าวเท็จในการเท็จ ๒๐ พิจารณาให้รับโทษขั้นสูง
.๖ นำเอกสารของโรงเรียนไปใช้ภายในโรงเรียนหรือไม่เป็นไปตามที่โรงเรียนมอบหมาย ไม่นำหนังสือเชิญ ไปให้ผู้ปกครอง ตามที่ได้รับมอบหมาย ๒๐ พิจารณาให้รับโทษขั้นสูง
.๗ ประพฤติตนนอกโรงเรียนโดยแต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือประกาศตนเป็นนักเรียนภูเรือวิทยาหรือกระทำการอันทำให้โรงเรียนเสื่อมเสีย ๒๐ พิจารณาให้รับโทษขั้นสูง
     
หมายเหตุ โทษขั้นสูง    
. ทำทัณฑ์บน ๒๐ พิจารณาให้รับโทษขั้นสูง
. การทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

๒๐

พิจารณาให้รับโทษขั้นสูง

 

 

 

 

 

 

 

 


โรงเรียนภูเรือวิทยา  อ.ภูเรือ  จ.เลย 42160  Tel & Fax. 042-899432