Get Adobe Flash player

 

นายธิติพัชร์ มาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา

.....งานสนับสนุน.....

...เผยแพร่ผลงาน...

....สถิติผู้เข้าชม.....

484618
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
เยี่ยมชมทั้งสิ้น
464
543
1715
479872
1715
13057
484618
Your IP: 3.235.188.113
Server Time: 2023-10-04 23:06:07

ประวัติโรงเรียนภูเรือวิทยา

79-20070401235147
CIMG4522
CIMG4524
CIMG4525
CIMG4527
CIMG4529
CIMG4533
CIMG4541
CIMG4543
CIMG4544
CIMG4549
CIMG4551
CIMG4554
CIMG4556
CIMG4558
CIMG4559
CIMG4560
CIMG4561
CIMG4562
CIMG4567
CIMG4568
CIMG4570
CIMG4572
CIMG4574
CIMG4575
CIMG4577
CIMG4578
CIMG4579
CIMG4580
CIMG4581
CIMG4583
CIMG4584
CIMG4586
CIMG4587
CIMG4588
CIMG4589
CIMG4590
CIMG4591
CIMG4592
docu0001
docu0002
docu0003
docu0004
docu0005
IMG
IMG_0002
IMG_0003
IMG_0004
P1010001
P1010002
P1010002_2
P1010003
P1010003_2
P1010004
P1010004_2
P1010005
P1010005_2
P1010006
P1010007
P1010007_2
P1010008
P1010008_2
P1010009
P1010009_2
P1010010
P1010010_2
P1010011
P1010012
P1010013
P1010014
P1010015
P1010016
P1010017
P1010018
P1010019
P1010020
P1010021
P1010087
P1010088
P1010089
P1010090
P1010091
P1010092
P1010095
P1010097
P1010098
P1010099
P1010100
P1010102
P1010103
P1010104
P1010105
P1010106
P1010107
P1010108
P1010109
P1010110
P1010111
P1010112
P1010113
P1010114
P1010115
P1010116
P1010117
P1010118
P1010119
P1010120
P3280001
P3280002
P3280003
P3280004
P3280005
P3280006
P3280007
P3280008
P3280009
P3280010
P3280011
P3280012
P3280013
P3280014
P3280015
P3280016
P3280017
P3280018
P3280019
P3280020
P3280021
P3280022
P3280023
P3280024
P3280025
P3280026
P3280027
P3280028
P3280029
P3280030
P3280031
P3280032
P3280033
P3280034
P3280035
P3280036
P3280037
P3280038
P3280039
P3280040
P3280041
P3280042
P3280043
P3280044
P3280045
P3280046
P3280047
P3280048
P3280049
P3280050
P3280051
P3280052
P3280053
P3280054
P3280055
P3280056
P3280057
P3280058
P3280059
P3280060
P3280061
P3280062
P3280063
P3280064
P3280065
P3280066
P3280067
P3280068
P3310080
P3310081
P3310082
P3310083
P3310084
P3310085
P3310086
P3310087
P3310088
P3310089
P3310090
P3310091
P3310092
P3310093
P3310094
P3310095
P3310096
P3310097
P3310098
P3310099
P3310100
P3310101
P3310102
P3310103
P3310104
P3310105
P3310106
P3310107
P3310108
P3310109
P3310110
P3310111
P3310112
P3310113
P3310114
P3310115
P3310116
P3310117
P3310118
P3310119
P3310120
P3310121
P3310122
P3310123
P3310124
P3310125
P3310126
P3310127
P3310128
P3310129
P3310130
P3310131
P3310132
P3310133
P3310134
P3310135
P3310136
P3310137
P3310138
P3310139
P3310140
P3310141
P3310142
P3310143
P3310144
P3310145
P3310146
P3310147
P3310148
P3310149
P3310150
P3310151
P3310152
pic06
Untitled-1
Untitled-10
Untitled-11
Untitled-12
Untitled-13
Untitled-14
Untitled-15
Untitled-16
Untitled-17
Untitled-18
Untitled-19
Untitled-2
Untitled-20
Untitled-21
Untitled-22
Untitled-3
Untitled-4
Untitled-5
Untitled-6
Untitled-7
Untitled-8
Untitled-9
001/271 
start stop bwd fwd

โรงเรียนภูเรือวิทยา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สายสามัญ

ให้ครบทุกกิ่งอำเภอและอำเภอทั่วประเทศ ภายในปีพุทธศักราช ๒๕๒๐ อำเภอภูเรือเป็นอำเภอหนึ่ง ที่ได้รับการพิจารณาให้จัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น โรงเรียนภูเรือวิทยาจึงได้มีการประกาศรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีพุทธศักราช ๒๕๑๗ ตามโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเลยได้พิจารณาให้กิ่งอำเภอภูเรือแห่งหนึ่งที่จะต้องจัดตั้งโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้น นายอำเภอภูเรือจึงให้คณะกรรมการศึกษาธิการอำเภอภูเรือ ได้ไปทำการสำรวจและจัดหาสถานที่ที่จะปลูกสร้างโรงเรียนประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้

๑.นายศิริวัฒน์ ผดุงกุล   นายอำเภอภูเรือ

๒.นายสว่าง   ล้อมในเมือง   ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอภูเรือ

๓.นายแก้ว   มูลศรี   เจ้าหน้าที่ที่ดินอำเภอภูเรือ

๔.นายรัตน์   โกษาจันทร์   กำนันตำบลหนองบัว

ต่อมาได้สถานที่จากการสำรวจเป็นที่สาธารณะที่ว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์ใดๆมีพื้นที่ทั้งหมด ๙๓ ไร่ ๑ งาน ๓ ตารางวา อยู่ในเขตเทศบาลตำบลภูเรือ ตั้งอยู่หมู่บ้านป่าจันตม หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ได้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๗ ในช่วงแรก รับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวน ๒๗ คนโดยแยกเป็นนักเรียนชาย ๑๖ คน นักเรียนหญิงจำนวน ๑๑ คน มีครูบรรจุมาสอนจำนวน ๗ คนแบ่งครูผู้ชาย ๔ คน ครูผู้หญิง ๓ คน มีห้องเรียนจำนวน ๒ ห้องเรียน มี่ชื่อโรงเรียนว่า “ โรงเรียนภูเรือวิทยา ” โดยมีชื่อย่อว่า “ ภ.ร.ว. ” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “ PHURUA WITTAYA SCHOOL ” ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “ P.R.W ” การเรียนการสอนช่วงแรกได้ใช้พื้นที่ร่วมกับโรงเรียนหนองบัววิทยาคาร หรือโรงเรียนชุมชนภูเรือ ในปัจจุบันโดยมีนายสวัสดิ์ เฉลิมพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นผู้ลงนามแทนอธิบดีกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในการใช้ชื่อของโรงเรียน และได้แต่งตั้งให้ครูโรงเรียนเลยพิทยาคม คือ นายอดุลย์ ศรีแสงรัตน์

ครูโท อันดับ ๑ จากโรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ประจำโรงเรียนภูเรือวิทยา เป็นคนแรก

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๙ ได้ปรับพื้นที่และก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นในพื้นที่ที่คณะกรรมการได้สำรวจไว้จำนวน ๓ หลัง ครูใหญ่ พร้อมคณะครู นักเรียนได้ย้ายมาเรียนในพื้นที่โดยมีนักเรียน ๒ ระดับชั้นคือ ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๓ พร้อมรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ใหม่เพิ่มอีก ๑ ห้องเรียน และได้พัฒนาอาคารสถานที่เพิ่มขึ้น เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๙ ได้สร้างอาคารถาวรขึ้นจำนวน ๑ หลัง ห้องเรียน ๖ ห้อง ๒ ชั้น เป็นอาคารไม้ใต้ถุนโล่งหรือที่เรียกว่าอาคารเรียนถาวรแบบ ๒๑๖ ล เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๒ ได้ต่อเติมอาคารเรียนถาวร จาก ๖ ห้อง เป็น ๑๒ ห้อง ฝั่งทิศตะวันตก บ้านพักครู ๕ หลัง บ้านพักภารโรง ๑ หลัง ห้องน้ำหญิง ๑ หลัง ๔ ที่นั่ง ห้องน้ำชาย ๑ หลัง ๔ ที่นั่ง ถังน้ำฝนแบบ ฝ ๓๓ จำนวน ๖ ถัง

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๒๓ มีการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาแบบใหม่ จึงได้เปิดทำการเรียนการสอน ๒ ระบบ คือระบบมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ม.ศ.๑) และระบบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ม.๑) มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น ๑๒๗ คนมีครูเพิ่มขึ้นจำนวน ๑๑ คนแบ่งเป็นครูผู้ชาย ๗ คน ครูผู้หญิง ๔   มีห้องเรียน ๘ ห้อง แบ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๒ ห้อง (ม.ศ.๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ( ม.ศ.๒ ) จำนวน ๒ ห้อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.ศ.๓) พร้อมทั้งได้รับนักเรียนที่เรียนระบบใหม่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที ๑ (ม.๑) จำนวน ๒ ห้อง

เมื่อปีการศึกษาพุทธศักราช ๒๕๒๕ ได้ปรับเปลี่ยนผู้บริหารใหม่เป็นคนที่ ๒ คือ นายสมิต บุดดา ย้ายมาจากโรงเรียนบึงพะไล อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียน ภูเรือวิทยา ได้พัฒนาสร้างอาคารโรงฝึกงานขึ้น ๑ หลังแบ่งเป็น ๒ ห้อง ๑ ชั้นเป็นอาคารปูนซีเมนต์ ใช้เป็นห้องเรียนคหกรรมและห้องเรียนอุตสาหกรรมศิลป์และได้สร้างหอประชุมโรงอาหารขึ้น และได้ก่อสร้าง บ้านพักครู ๑ หลัง

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ ได้มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารใหม่เป็นคนที่ ๓ คือนายโยง จันทรากุลนนท์ ย้ายมาจากโรงเรียนวังหลวงวิทยาสรรพ์ จังหวัดหนองคาย มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนภูเรือวิทยา ได้พัฒนาการเรียนการสอน ทำการเปิดสถานศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเครือข่ายขึ้น ณ บ้านกลาง ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย เป็นสาขาของโรงเรียนเปิดการรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการในตำบลปลาบ่า จากหมู่บ้านปลาบ่า บ้านสองคอน บ้านน้ำทบ บ้านโป่งกวาง บ้านกลาง และบ้านหินสอ มีนักเรียนจำนวน ๒๗ คน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๓๕ โดยมีครูจากโรงเรียนภูเรือวิทยา สับเปลี่ยนเวียนไปสอน จ้างครูอัตราจ้างชั่วคราว ลูกจ้างชั่วคราวเป็นผู้ดูแล สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น จำนวน ๑ หลัง ๑ ห้องเรียน ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านกลาง ระยะห่างจากโรงเรียนภูเรือวิทยา จำนวน ๒๓ กิโลเมตร

เมื่อปีการศึกษา ๒๕๓๖ ได้ทำการเปิดโรงเรียนเครือข่ายขึ้นอีกแห่งหนึ่ง ณ บ้านลาดค่าง ตำบลลาดค่าง อำเอภูเรือ จังหวัดเลย เป็นสาขาที่ ๒ จำนวน ๑ ห้องเรียน รับนักเรียนในเขตตำบลลาดค่าง จากหมู่บ้านห้วยติ้ว บ้านไฮตาก บ้านลาดค่างและห้วยผักเน่า มีนักเรียนจำนวน ๒๓ คน การสอนครูในโรงเรียนภูเรือวิทยา ได้สับเปลี่ยนเวียนไปสอนระหว่างโรงเรียนภูเรือวิทยา โรงเรียนเครือข่ายทั้ง ๒ โรงเรียนได้รับบรรจุคนใหม่ประจำสอนที่สาขาบ้านลาดค่างจำนวน ๑ คน โดยใช้สถานที่ของศูนย์บริการประชาชนบ้านลาดค่างเป็นอาคารเรียนชั่วคราว

ในปีการศึกษา ๒๕๓๖ โรงเรียนภูเรือวิทยาได้มีการรับสมัครนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขึ้นเป็นปีแรก มีนักเรียนจำนวน ๓ ห้องเรียน รับการอนุมัติงบอาคารเรียนแบบ ๒๐๖ล จำนวน ๑ หลัง (อาคารเรียน ๒)

เมื่อปีการศึกษาพุทธศักราช ๒๕๓๗ ได้มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารใหม่เป็นคนที่ ๔ คือ นายสิน โสรัจจะ ย้ายมาจากโรงเรียนเชียงกลมวิทยา อำเภอปากชม จังหวัดเลย มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

ภูเรือวิทยา ได้พัฒนาต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียนอาคาร ๒ และย้ายนักเรียนจากเครือข่ายทั้ง ๒ สาขาเข้าเรียนในโรงเรียนภูเรือวิทยา พร้อมทั้งยกเลิกโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนสาขาบ้านกลาง และสาขาบ้านลาดค่าง ทำให้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โรงเรียนภูเรือวิทยาได้รับการจัดสรรงบประมาณในการสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น ๑ หลัง เป็นอาคาร ๓ ชั้นแบบ ๓๑๘ ล   ต่อมาได้ต่อเติมใต้ถุนชั้นล่างให้เป็นห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติและห้องพัสดุ

เมื่อปีการศึกษาพุทธศักราช ๒๕๔๐ นายสิน โสรัจจะ ผู้อำนวยการ เกษียณอายุราชการ มีนายสมิต บุดดา ย้ายกลับมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนท่าลี่วิทยา อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สมัยที่ ๒ ได้สร้างห้องน้ำหญิงจำนวน ๒ หลัง ต่อเติมใต้ถุนอาคาร ๒ ปรับปรุงสนามกีฬา ๒

เมื่อปีการศึกษาพุทธศักราช ๒๕๔๓ นายสมิต บุดดา ผู้อำนวยการได้เกษียณอายุราชการ ได้มี นายจีระศักดิ์ ยายืน ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราช วิทยาลัยเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา เป็นคนที่ ๖

เมื่อปีการศึกษาพุทธศักราช ๒๕๔๕ มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารใหม่

มีนายทินกร นนทการ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ คนที่ ๗ ซึ่งย้าย

มาจากโรงเรียนนาอ้อวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดเลย ได้มีการปรับปรุงอาคาร สถานที่ในโรงเรียนหลายจุด การปรับภูมิทัศน์ ภายในโรงเรียน ถนนทางเดิน ทางเข้าโรงเรียน ต่อเติมใต้ถุนอาคาร ๑ ให้เป็นห้องเรียนของนักเรียนที่มีห้องเรียนตามอาคารไม่เพียงพอ สืบเนื่องจากมีนักเรียนจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและได้เริ่มเตรียมการปรับสภาพทั่วๆไปบริเวณโรงเรียนทุกๆส่วนเพื่อเตรียมการประเมินโรงเรียนดีใกล้บ้านหรือโรงเรียนในฝัน

เมื่อปีการศึกษาพุทธศักราช ๒๕๕๐ โรงเรียนได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนในฝันโรงเรียนดีใกล้บ้านเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ และ เมื่อปีการศึกษาพุทธศักราช ๒๕๕๒ ได้มีการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ รวมไปถึงคุณภาพการเรียนของนักเรียนจึงได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล และได้รับครูต่างชาติมาเป็นครูอัตราจ้างเป็นครั้งแรก จากประเทศจีนจำนวน ๑ คนและได้รับงบประมาณก่อสร้างหอประชุมอีก ๑ หลัง

เมื่อปีการศึกษาพุทธศักราช ๒๕๕๔ ได้มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารใหม่มี ดร.รังสรรค์ ศึกรักษา ย้ายมาจากโรงเรียนวังโพนงามวิทยา ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยาเป็นคนที่ ๘ และได้พัฒนาสานต่อในการสร้างหอประชุมหลังใหม่การปรับปรุงภูมิทัศน์อื่นๆในบริเวณโรงเรียนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

โรงเรียนภูเรือวิทยา เป็นสถานที่ให้บริการแก่ประชาชน ของหน่วยงานต่างๆ ในการใช้สถานที่ เช่น การให้บริการหอประชุมโรงเรียน ในการประชุมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมไปถึงการจัดพิธีที่สำคัญต่างๆ รวมไปถึงสนามกีฬาทั้ง ๒ สนามได้รับให้เป็นสถานที่รับเสด็จทุกพระองค์ เมื่อมีการเสด็จทรงงานในพื้นที่ของจังหวัดเลย

            

เรียบเรียงโดย นางสาวสังวาลย์ สุวรรณสิงห์

               รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา


โรงเรียนภูเรือวิทยา  อ.ภูเรือ  จ.เลย 42160  Tel & Fax. 042-899432