Get Adobe Flash player

 

นายธิติพัชร์ มาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา

.....งานสนับสนุน.....

...เผยแพร่ผลงาน...

....สถิติผู้เข้าชม.....

484589
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
เยี่ยมชมทั้งสิ้น
435
543
1686
479872
1686
13057
484589
Your IP: 3.235.188.113
Server Time: 2023-10-04 22:03:44

เปิดทำการวันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา ๗.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

ปิดวันหยุดราชการประจำปี วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ทางโรงเรียนประกาศให้เป็นวันหยุด


การยืม
คืน

. แสดงบัตรทุกครั้งในการยืม

. ผู้ที่ใช้บัตรสมาชิกของคนอื่นในการยืมจะถูกริบบัตร

. การยืมหนังสือ ผู้ยืมแสดงบัตรพร้อมหนังสือที่จะยืมแก่บรรณารักษ์บรรณารักษ์ทำการยืมด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ

. นักเรียนสามารถยืมหนังสือได้ครั้งละไม่เกิน เล่ม / วัน คืนหนังสือเกินกำหนดจะถูกปรับวันละ๑บาทต่อเล่ม

. นักเรียนยืมวีดีโอ เทป ซีดี ครั้งละไม่เกิน ๒ เรื่อง / ๗ วัน คืนสื่ออื่นเกินกำหนดปรับวันละ ๒ บาท / เรื่อง

. ครูยืมหนังสือได้ครั้งละไม่เกิน ๑๐เล่ม / ๗ วัน
         
. ส่งหนังสือคืนไม่หมด จะยืมใหม่ไม่ได้

          . วารสาร หนังสืออ้างอิง ห้ามยืมและห้ามนำออกนอกบริเวณห้องสมุดโดยเด็ดขาด

. หากทำหนังสือหรือสื่ออื่นๆหายให้ชดใช้ตามราคา

๑๐. คืนหนังสือหรือสื่ออื่นใดไม่ต้องใช้บัตร


การทำบัตรสมาชิก

          .
ทำบัตรสมาชิกห้องสมุด ใช้รูปถ่าย นิ้ว จำนวน แผ่น ยื่นแก่บรรณารักษ์ (ค่าสมัครแรกเข้าฟรี)

. บัตรสมาชิกห้องสมุดของครู เป็นบัตรสีเขียวมีอายุการใช้งาน ๑๐ ปี

. บัตรสมาชิกห้องสมุดของนักเรียนแยกเป็น ๒ ช่วงชั้น

          .๑ ช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑-ม.๓) บัตรสมาชิกห้องสมุดเป็นบัตรสีเหลือง มีอายุการใช้งาน ๓ ปี

          .๒ ช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๔-ม.๖) บัตรสมาชิกห้องสมุดเป็นบัตรสีฟ้า มีอายุการใช้งาน ๓ ปี

. บัตรสมาชิกหายให้แจ้งกับบรรณารักษ์

   . กรณีบัตรหาย / ทำบัตรสมาชิกห้องสมุดใหม่

             - เงินค่าลงทะเบียนจำนวน ๑๐ บาท

             - รูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๑ แผ่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


โรงเรียนภูเรือวิทยา  อ.ภูเรือ  จ.เลย 42160  Tel & Fax. 042-899432